1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Naziat Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Naziat Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Naziat Suresi Arapça okunuşu​

Naziat Suresi Arapça Dinle

Naziat Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Vennazi’ati ğarken.
 2. Vennaşitati neştan.
 3. Vessabihati sebhan.
 4. Fessabikati sebkan.
 5. Felmudebbirati emren.
 6. Yevme tercufurracifetu.
 7. Tetbe’uherradifetu.
 8. Kulubun yevmeizin vacifetun.
 9. Ebsaruha haşi’atun.
 10. Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti.
 11. Eiza kunna ‘ızamen nehıreten.
 12. Kalu tilke izen kerretun hasiretun.
 13. Feinnema hiye zecretun vahıdetun.
 14. Feiza hum bissahireti.
 15. Hel etake hadiysu musa.
 16. İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven.
 17. İzheb ila fir’avne innehu tağa.
 18. Fekul hel leke ila en tezekka.
 19. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.
 20. Feerahul’ayetelkubra.
 21. Fekezzebe ve ‘asa.
 22. Summe edbere yes’a.
 23. Fehaşere fenada.
 24. Fekale ene rabbukumul’a’la.
 25. Feehazehullahu nekalel’ahıreti vel’ula.
 26. İnne fiy zalike le’ubreten limen yahşa.
 27. Eentum eşeddu halkan emissema’u benaha.
 28. Refe’a semkeha fesevvaha.
 29. Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha.
 30. Vel’arda ba’de zalike dehaha.
 31. Ahrece minha aeha ve mer’aha.
 32. Velcibale ersaha.
 33. Meta’an lekum ve lien’amikum.
 34. Feiza caetittammetulkubra.
 35. Yevme yetezekkerul’insanu ma se’a.
 36. Ve burrizetilcehıymu limen yera.
 37. Feemma men tağa.
 38. Ve aserelhayateddunya.
 39. Feinnelcahıyme hiyelme’va.
 40. Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse ‘anilheva.
 41. Feinnelcennete hiyel me’va.
 42. Yes’eluneke ‘anissa’ati eyyane mursaha.
 43. Fiyme ente min zikraha.
 44. İla rabbike muntehaha.
 45. İnnema ente munziru men yahşaha.
 46. Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa ‘aşiyyeten ev duhaha.

Naziat Suresi Türkçe Dinle

Naziat Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Yemin olsun derinlere dalarak şiddetle söküp çıkaranlara,
 2. Yumuşaklık ve kolaylıkla çekip alanlara,
 3. Yüzüp yüzüp gidenlere,
 4. Birbiriyle yarıştıkça yarışanlara,
 5. Kendilerine verilen işleri en uygun yolla düzenleyip yapanlara ki siz yeniden mutlaka diriltileceksiniz!
 6. O gün bir sarsıntı dünyayı şiddetle sarsar her şeyi yıkar.
 7. Onu arkadan gelip insanları kabirlerinden kaldıran ikinci sarsıntı izler.
 8. İşte o gün yürekler korku ile titrer.
 9. Zâlimlerin gözleri keder, utanç ve pişmanlıktan zilletle yere kayar.
 10. İnkârcılar diyorlar ki: “Biz öldükten sonra gerçekten ilk hâlimize mi döndürüleceğiz?”
 11. “Hem de çürüyüp, ufalanmış kemikler hâline geldikten sonra ha?”
 12. “O takdirde bu, bizim için pek ziyânlı bir dönüş olur” dediler.
 13. Halbuki o hiç de zor değil, bir tek haykırışa bakmaktadır.
 14. Bir anda uyanır, kendilerini mahşerde buluverirler.
 15. Sana Mûsâ’nın haberi geldi, değil mi?
 16. Hani Rabbi ona mukaddes Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:
 17. “Firavun’a git, zira o iyice azgınlaştı.”
 18. “Ona de ki: «Arınmaya gönlün var mı?»”
 19. “«İster misin, seni Rabbine giden yola ileteyim de O’nu tanıyıp saygıyla O’na teslim olasın!»”
 20. Bunun üzerine Mûsâ gitti, tebliğ etti ve ona en büyük mûcizesini gösterdi.
 21. Fakat Firavun onu yalanladı ve ilâhî dâvete karşı geldi.
 22. Sonra arkasını döndü, hakkı iptal için çalışmaya koyuldu.
 23. Hemen adamlarını ve ordusunu toplayıp bağırdı:
 24. “Sizin en yüce Rabbiniz benim!” dedi.
 25. Allah da onu hem âhiretin hem dünyanın dehşet verici azabıyla cezalandırdı.
 26. Şüphesiz bunda, Allah’ın azabından korkanlar için elbette büyük bir ibret vardır.
 27. Ey haşri inkâr edenler! Sizi yeniden yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte bakın! Onu Allah nasıl da binâ etti.
 28. Tavanını yükseltti ve onu mükemmel bir sistem hâlinde nizama koydu.
 29. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlık yaptı.
 30. Bundan sonra da yeri döşeyip yaydı.
 31. Ondan sularını ve otlaklarını çıkardı.
 32. Dağları sapasağlam yerleştirdi.
 33. Bütün bunları Allah, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için yaptı.
 34. Her şeyi bastıran o en büyük felâket geldiği zaman!
 35. İnsan neyin peşinden koştuğunu o gün anlar, fakat artık iş işten geçmiştir.
 36. Görecek herkese, o kızgın alevli cehennem apaçık gösterilir.
 37. Artık kim hiçbir sınır tanımadan azgınlaşmış,
 38. Dünya hayatını âhirete tercih etmişse,
 39. İşte o kızgın alevli cehennem, onun varacağı yerin tâ kendisidir!
 40. Kim de birgün Rabbinin huzuruna çıkıp hesap vereceği korkusuyla yaşamış ve nefsini kötü arzulara uymaktan dizginlemişse,
 41. İşte cennet, onun varacağı yerin tâ kendisidir.
 42. Rasûlüm! Sana kıyâmeten soruyorlar: “Ne zaman gelip demir atacak?” diye.
 43. Ama sen nereden bilebilir, onun vaktini nasıl söyleyebilirsin ki?
 44. Onun hakkındaki nihâî bilgi sadece Rabbine aittir.
 45. Sen ise, kimin kalbi ondan korkup ürperiyorsa ancak onun için bir uyarıcısın.
 46. Onlar onu gördükleri gün sanırlar ki, dünyada sadece ya bir akşam vakti kalmışlar, ya da bir kuşluk vakti.
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir