1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Leyl Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Leyl Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Leyl Suresi Arapça okunuşu​

Leyl Suresi Arapça Dinle

Leyl Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Velleyli iżâ yaġşâ.
 2. Ve-nnehâri iżâ tecellâ.
 3. Vemâ ḣaleka-żżekera vel-unśâ.
 4. İnne sa’yekum leşettâ.
 5. Fe-emmâ men a’tâ vettekâ.
 6. Ve saddeka bilhusnâ.
 7. Fesenuyessiruhu lilyusrâ.
 8. Ve emmâ men beḣile vestaġnâ.
 9. Ve keżżebe bilhusnâ.
 10. Fesenuyessiruhu lil’usrâ.
 11. Vemâ yuġnî ‘anhu mâluhu iżâ teraddâ.
 12. İnne ‘aleynâ lelhudâ.
 13. Ve-inne lenâ lel-âḣirate vel-ûlâ.
 14. Fe-enżertukum nâran telezzâ.
 15. Lâ yaslâhâ illâ-l-eşkâ.
 16. Elleżî keżżebe ve tevellâ.
 17. Ve seyucennebuhâ-l-etkâ.
 18. Elleżî yu/tî mâlehu yetezekkâ
 19. emâ li-ehadin ‘indehu min ni’metin tuczâ
 20. İ.llâ-btiġâe vechi rabbihi-l-a’lâ.
 21. Ve lesevfe yerdâ.

Leyl Suresi Türkçe Dinle

Leyl Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Yemin olsun karanlığı ile her şeyi bürüyüp örttüğü zaman geceye,
 2. Açılıp parladığı zaman gündüze,
 3. Hem erkeği hem dişiyi yaratan Allah’a ki:
 4. Sizin işleriniz, çalışıp çabalamalarınız çeşit çeşittir.
 5. Kim malını iyilik yollarında harcar ve Allah’a gönülden saygı besleyip günahlardan sakınırsa,
 6. O, en güzel söz olan kelime-i tevhîdi doğrulayıp gereğini yerine getirirse,
 7. Biz ona dünyada iyilik yolunu, âhirette de hem hesâbın hem de cennetin yolunu kolaylaştırırız.
 8. Kim de malını iyilik yolunda harcamada cimri davranır ve kendisini Allah’a muhtaç görmezse,
 9. O, en güzel söz olan kelime-i tevhidi yalanlar ve gereğini yapmaktan yüz çevirirse,
 10. Ona da dünyada kötülük yolunu, âhirette de cehennemin yolunu kolaylaştırırız.
 11. O, baş aşağı cehennemin çukuruna doğru yuvarlanırken malı kendisine hiçbir fayda sağlamaz.
 12. Doğru yola göstermek elbette bizim işimizdir.
 13. Doğrusu âhiret de dünya da bize aittir.
 14. Ben sizi alev alev yanan bir ateşe karşı uyarmış bulunuyorum.
 15. Ona yanıp kavrulmak üzere ancak en azılı, en bedbaht olan girer;
 16. Dinî yalanlayan ve Allah’a kulluktan yüz çeviren o bedbaht!
 17. Allah’a gönülden saygı besleyip O’na karşı gelmekten çok çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulur;
 18. Malını iyilik yollarında harcayıp nefsini günahlardan arındıran kimse.
 19. O, birinden iyilik görmüş de onun karşılığını veriyor değildir.
 20. Bilakis o, en Yüce Rabbinin rızâsını kazanmak için vermektedir.
 21. Sonunda bu gâyesine kavuşacak, yaptığının mükâfatıyla hoşnut olacaktır.
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir