1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Gaşiye Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Gaşiye Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Gaşiye Suresi Arapça okunuşu​

Gaşiye Suresi Arapça Dinle

Gaşiye Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Hel etake hadiysülğaşiyeti
 2. Vücuhün yevmeizin haşi’atün
 3. Amiletün nasıbetün
 4. Tasla naren hamiyeten
 5. Tüska min ‘aynin aniyetin
 6. Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın
 7. La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın
 8. Vücuhün yevmeizin na’ımetün
 9. Lisa’yiha radıyetün
 10. Fiy cennetin ‘aliyetin
 11. La tesme’u fiyha lağıyeten
 12. Fiyha ‘aynün cariyetün
 13. Fiyha sürürin merfu’atün
 14. Ve ekvabün mevdu’atün
 15. Ve nemariku masfufetün
 16. Ve zerabiyyü mebsusetün
 17. Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat
 18. Ve ilessemai keyfe rufi’at
 19. Ve ilelcibali keyfe nusıbet
 20. Ve ilel’ardı keyfe sutihat
 21. Fezekkir innema ente müzekkirün
 22. Leste’aleyhim bimusaytırin
 23. İlla men tevella ve kefere
 24. Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere
 25. İnne ileyna iyabehüm
 26. Sümme inne ‘aleyna hısabehüm

Gaşiye Suresi Türkçe Dinle

Gaşiye Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1.Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
2.O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
3.Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
4.Kızgın ateşe girerler.
5.Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
6.Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
7.O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
8.O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.
9.Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
10.Yüksek bir cennettedirler.
11.Orada hiçbir boş söz işitmezler.
12.Orada akan bir pınar vardır.
13-14-15-16.Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır.
17-18-19-20.Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?
21.Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın.
22.Onlara egemen bir zorba değilsin.
23.Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,
24.Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
25.Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir.
26.Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir