Son Yazılar

Haziran 24, 2024

Mute Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Mute Savaşı Kısa Özeti Gassani-hıristiyan Arapları’nın reislerinden Şürahbil b. Amr’ın, Resulullah’ın bir mektubunu Busra-Filistin valisine götürmekte olan Haris b. Umeyr’i…

Haziran 21, 2024

Cuma günü okunacak dualar

Cuma Günü Okunabilecek Dualar Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.…