1. Anasayfa
  2. DİNİ BİLGİLER

Allah’ın Evleri ifadesi ne anlam taşır?

Allah’ın Evleri ifadesi ne anlam taşır?
Allah'ın Evleri ifadesi ne anlam taşır
0

Allah’ın Evleri ifadesi ne anlam taşır?

“Allah’ın evi” terkibinin Arapça karşılığı “Beytullah” olup Kabe hakkında kullanılan bir ifadedir. “Beyt”ten maksat, Kabe’dir. “İbrahim ve İsmail’e; ‘Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rüku ve secde edenler için evimi temiz tutun’ diye emretmiştik.” (el-Bakara, 2/125) ayetinde de ev kelimesi Allah’ın zatına izafe edilmiştir.

Kabe’ye Beytullah (Allah’ın evi) denilmesi, Allah’a (c.c.) ibadet etmek için yeryüzünde yapılan ilk mabed olması, insanların hidayeti ve putperestliğin yıkılıp tevhid inancının yerleşmesi için gönderilmiş olan Hanif dininin sembolü ve bütün Müslümanların namazlarında yöneldikleri yer olması gibi sebeplere dayanır. Allah, “Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabed), Mekke’deki (Kabe) dir.” (al-i İmran, 3/96) buyurarak onun şerefini yüceltmiştir. Allah için ibadete mahsus olan tüm camiler ve mescitler için de “Allah’ın evi” terkibi kullanılır. Nitekim bir hadis-i şerifte; “Yeryüzünde Allah’ın evleri; mescitlerdir. Oraya gelene Allah Teala ikramda bulunur.” (Taberani, el-Mu‘cemü’l-kebir, 10/161 [10324]) buyrulmaktadır.

Bu itibarla “Allah’ın evi” tabirinden Allah için ibadet edilen yer anlaşılmalı, asla Allah’a isnat edilen bir mekan anlaşılmamalıdır. Çünkü Allah (c.c.) zaman ve mekandan münezzehtir. O, bir mekanda olan değil, bütün mekanları kuşatmış olandır. Zaman ve mekan mahluk/yaratılmıştır. Allah ise yaratıcıdır. Dolayısıyla O, yaratılmışlara has özelliklerden münezzehtir, yani uzaktır.

Kaynak : Diyanet

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir