1. Anasayfa
  2. DİNİ BİLGİLER

Büyü ve Nazar’dan kurtulmak için Peygamber duaları

Üstünüzde büyü veya nazar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu video ile üzerinizdeki büyü ve nazardan kurtulabilirsiniz. İşte Peygamberimizden büyü ve nazara karşı dualar.

Büyü ve Nazar’dan kurtulmak için Peygamber duaları
Büyü ve Nazar'dan kurtulmak için Peygamber duaları
0

Büyü ve Nazar

Büyü, İslam dininde sihir anlamında kullanılmaktadır. Cinler veya tabiatüstü olduğuna inanılan güçlerle yakınlık kurduğunu iddia ederek veya gizli güçler atfedilen kemikler, cisimler, şekiller ve isimler gibi bazı nesneleri kullanarak iksir, tılsım, efsun vb. şeyler yapmak suretiyle ortaya koyulan işlerdir. Dinimiz bu işlerle uğraşmayı kesinlikle yasaklamıştır.

Kuran’da Büyü Geçiyor mu?

Kuran’da büyüye Bakara Suresi 102. ayetinde yer verilmiştir.

“Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!” (Bakara Sûresi 102. Ayet)

Kuranda nazar var mı

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir.

Kuran’da nazar, kalem suresinde tefsir edilmiştir.

“Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkâr edenler, zikri (Kur’an-ı) işittikleri vakit nerdeyse gözleri ile seni yıkıp devireceklerdi. Bir de durmuşlar, o herhalde bir delidir, diyorlardı.” (el-Kalem, 68/50, 51)

Peygamberimiz’in Büyü ve Nazar için okuduğu ayet ve dua

Peygamberimiz büyü ve nazardan korunmak için Felak ve Nas Surelerini okuduğunu ve ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir.

Bunların yanı sıra, Peygamberimiz torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için bu duayı okurlarmış

(Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh)

“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir