1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Fecr Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Fecr Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Fecr Suresi Arapça okunuşu​

Fecr Suresi Arapça Dinle

Fecr Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Vel-fecr(i)
 2. Ve leyâlin ‘aşr(in)
 3. Ve-şşef’i vel-vetr(i)
 4. Velleyli iżâ yesr(i)
 5. Hel fî żâlike kasemun liżî hicr(in)
 6. Elem tera keyfe fe’ale rabbuke bi’âd(in)
 7. İrame żâti-l’imâd(i)
 8. Elletî lem yuḣlak miśluhâ fî-lbilâd(i)
 9. Ve śemûde-lleżîne câbû-ssaḣra bil-vâd(i)
 10. Ve fir’avne żî-l-evtâd(i)
 11. Elleżîne taġav fî-lbilâd(i)
 12. Fe-ekśerû fîhâ-lfesâd(e)
 13. Fesabbe ‘aleyhim rabbuke sevta ‘ażâb(in)
 14. İnne rabbeke lebilmirsâd(i)
 15. Fe-emmâ-l-insânu iżâ mâ-btelâhu rabbuhu fe-ekramehu ve na’’amehu feyekûlu rabbî ekramen(i)
 16. Ve emmâ iżâ mâ-btelâhu fekadera ‘aleyhi rizkahu feyekûlu rabbî ehânen(i)
 17. Kellâ(s) bel lâ tukrimûne-lyetîm(e)
 18. Velâ tehâddûne ‘alâ ta’âmi-lmiskîn(i)
 19. Ve te/kulûne-tturâśe eklen lemmâ
 20. Ve tuhibbûne-lmâle hubben cemmâ
 21. Kellâ iżâ dukketi-l-ardu dekken dekkâ
 22. Ve câe rabbuke vel-meleku saffen saffâ
 23. Ve cî-e yevme-iżin bi-cehennem(e)(c) yevme-iżin yeteżekkeru-l-insânu ve ennâ lehu-żżikrâ
 24. Yekûlu yâ leytenî kaddemtu lihayâtî
 25. Feyevme-iżin lâ yu’ażżibu ‘ażâbehu ehad(un)
 26. Velâ yûśiku ve śâkahu ehad(un)
 27. Yâ eyyetuhâ-nnefsu-lmutme-inne(tu)
 28. İrci’î ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye(ten)
 29. Fedḣulî fî ‘ibâdî
 30. Vedḣulî cennetî

Fecr Suresi Türkçe Dinle

Fecr Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Yemin olsun fecre,
 2. On geceye,
 3. Çifte ve teke,
 4. Geçip gitmekte olan geceye!
 5. Akıl sahibi olanlar için, bunlarda gerçeği kanıtlayan bir yemin değeri var, değil mi?
 6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
 7. Yüksek binalarla dolu İrem’e?
 8. Ki, beldeler arasında onun eşi benzeri yaratılmamıştı.
 9. Vâdilerde kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semûd kavmine?
 10. Büyük saltanat ve çok sağlam kaleler sahibi Firavun’a?
 11. Bunların hepsi, yaşadıkları ülkelerde azdıkça azdılar.
 12. Taşkınlıklarıyla oralarda çokça bozgunculuk yaptılar.
 13. Bu yüzden Rabbin onlar üzerine azap kamçıları yağdırdı.
 14. Çünkü Rabbin, kullarını devamlı sûrette gözetlemektedir.
 15. Ama insan, Rabbi onu varlıkla sınayıp da kendisine ikramda bulunduğu ve bol bol nimetler verdiği zaman: “Rabbim beni şerefli kıldı” der.
 16. Buna karşılık onu darlıkla sınayıp da rızkını kısıverince: “Rabbim beni rezil, perişan etti” der.
 17. Hayır! Doğrusu siz, Allah’tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz yetîme değer vermiyor, ona ikram etmiyorsunuz.
 18. Muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
 19. Mirastan ne gelse, helâl-haram demeden alabildiğine yiyorsunuz.
 20. Malı mülkü de sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz.
 21. Hayır! Böyle yapmayın! Yeryüzü birbiri ardınca şiddetle sarsılıp toz-toprak, dümdüz olduğu,
 22. Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman!
 23. O gün cehennem de bütün dehşetiyle getirilir. İnsan o gün, tüm yaptıklarını birer birer hatırlar; ama bu hatırlamanın ona ne faydası olur ki?
 24. Ölümcül bir pişmanlık içinde: “Keşke sağlığımda şu ebedî hayatım için bir hazırlık yapmış olsaydım” der.
 25. O gün Allah’ın vereceği azabı hiç kimse veremez.
 26. O’nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.
 27. Ey kâmil bir iman ve sâlih amellerle huzûra ermiş nefis!
 28. Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak Rabbine dön!
 29. Dürüst ve samimi kullarımın arasına katıl!
 30. Cennetime gir!
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir