1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Kıyamet Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Kıyamet Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Kıyamet Suresi Arapça okunuşu​

Kıyamet Suresi Arapça Dinle

Kıyamet Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. La uksimu bi yevmil kıyameti.
 2. Ve la uksimu bin nefsil levvameti.
 3. E yahsebul insanu ellen necmea ızamehu.
 4. Bela kadirine ala en nusevviye benanehu.
 5. Bel yuridul insanu li yefcure emamehu.
 6. Yes’elu eyyane yevmul kıyameti.
 7. Fe iza berikal basar(basaru).
 8. Ve hasefel kamer(kameru).
 9. Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru).
 10. Yekulul insanu yevme izin eynel meferr(meferru).
 11. Kella la vezer(vezere).
 12. İla rabbike yevme izinil mustekarr(mustekarru).
 13. Yunebbeul insanu yevme izin bima kaddeme ve ahhar(ahhara).
 14. Belil insanu ala nefsihi basiratun.
 15. Ve lev elka meazirahu.
 16. La tuharrik bihi lisaneke li ta’cele bihi.
 17. İnne aleyna cem’ahu ve kur’anehu.
 18. Fe iza kara’nahu fettebi’ kur’anehu.
 19. Summe inne aleyna beyanehu.
 20. Kella bel tuhıbbunel acilete.
 21. Ve tezerunel ahirate.
 22. Vucuhun yevme izin nadıratun.
 23. İla rabbiha naziratun.
 24. Ve vucuhun yevme izin basiratun.
 25. Tezunnu en yuf’ale biha fakıratun.
 26. Kella iza belegatit terakıye.
 27. Ve kile men rak(rakın).
 28. Ve zanne ennehul firak(firaku).
 29. Velteffetis saku bis sak(sakı).
 30. İla rabbike yevme izinil mesak(mesaku).
 31. Fe la saddeka ve la salla.
 32. Ve lakin kezzebe ve tevella.
 33. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
 34. Evla leke fe evla.
 35. Summe evla leke fe evla.
 36. E yahsebul insanu en yutrake suda(sudan).
 37. E lem yeku nutfeten min meniyin yumna.
 38. Summe kane alakaten fe halaka fe sevva.
 39. Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsa.
 40. E leyse zalike bi kadirin ala en yuhyiyel mevta.

Kıyamet Suresi Türkçe Dinle

Kıyamet Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Yemin ederim o kıyâmet gününe.
 2. Yemin ederim pişmanlık duyup dâimâ kendini kınayan nefse ki, siz mutlaka diriltilip hesâba çekileceksiniz!
 3. Ne o, yoksa insan kendisinin kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
 4. Evet! Hem de özel çizgileriyle birlikte parmak uçlarına varıncaya kadar bizim onu yeniden yaratıp düzenlemeye gücümüz yeter.
 5. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyâmeti inkâr etmek ister.
 6. Alay ederek: “Ne zamanmış o kıyâmet günü?” diye sorar.
 7. Korkudan gözlerin kamaşıp kararacağı,
 8. Ayın ışığının silinip gideceği,
 9. Güneşle ay bir araya getirileceği zaman:
 10. İnsan o gün: “Kaçacak yer neresi?” diyecek.
 11. Hayır! Kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur!
 12. O gün herkesin varıp duracağı yer, yalnız Rabbinin huzurudur!
 13. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı her şey haber verilir.
 14. Artık insan kendi aleyhinde bir şâhit ve bir delildir;
 15. Kurtulmak için türlü türlü mazeretler ileri sürse de!
 16. Rasûlüm! Sana vahyedilen âyetleri hemen ezberleyip bellemek için dilini kıpırdatma.
 17. Çünkü onu senin kalbinde toplayıp ezberletmek de, onu dilinde akıtıp okutmak da bize aittir.
 18. Biz onu sana okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu tâkip et.
 19. Sonra onu açıklamak da elbette bize ait bir iştir.
 20. Hayır, hayır! Siz peşin olan dünya hayatını ve onun fânî nimetlerini çok seviyorsunuz.
 21. Âhireti ise bir kenara bırakıyorsunuz.
 22. Yüzler var, o gün mutluluktan ışıl ışıl parlayacak.
 23. Sonsuz bir huzur ve saâdet içinde Rablerinin cemâline bakacak.
 24. Yüzler de var, o gün asılacak, buruşacak.
 25. Çünkü kendisine, bel kemiklerini kıracak belâlı ve korkunç bir şeyin yapılacağını anlayacak.
 26. Hayır, hayır! Can köprücük kemiğine dayandığı,
 27. “Yok mu bunu iyileştirecek, şifa verip kurtaracak?” dendiği zaman,
 28. Can çekişen kişi, bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlayacak.
 29. Ölüm acısıyla kıvranıp, bacağı bacağına dolaşacak.
 30. İşte o gün Rabbine doğru ebedî yolculuk başlamış olacak.
 31. O kişi dünyada ne dini doğrular, ne de namaz kılardı.
 32. Tam tersine, dini yalanlar ve onun gereklerinden yüz çevirirdi.
 33. Üstelik yaptığıyla övünerek, çalımlı çalımlı dostlarının yanına giderdi.
 34. Yazıklar olsun sana! Helâk olasın!
 35. Sonra yazıklar olsun sana! Helâk olasın!
 36. İnsan, başıboş bırakılacağını ve yaptıklarından hesâba çekilmeyeceğini mi sanıyor?
 37. Yoksa o, başlangıçta akıtılan menîden bir damlacık nutfe değil miydi?
 38. Sonra rahim duvarına tutunmuş cenin hâlini aldı. Derken Allah ona güzel ve düzgün bir biçim verdi.
 39. Sonra da ondan erkek ve dişi eşler yarattı.
 40. Peki, bütün bunları yapan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir