1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Nuh Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Nuh Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Nuh Suresi Arapça okunuşu​

Nuh Suresi Arapça Dinle

Nuh Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum ‘azabun eliymun.
 2. Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun.
 3. Enı’budullahe vettekuhu ve etiy’uni.
 4. Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum ta’lemune.
 5. Kale rabbi inniy de’avtu kavmiy leylen ve neharen.
 6. Felem yezidhum du’aiy illa firaren.
 7. Ve inniy kullema de’avtuhum litağfire lehum ce’alu ezabi’ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve esarru vestekberustikbaren.
 8. Summe iniy de’avtuhum ciharen.
 9. Summe inniy a’lentu lehum ve esrertu lehum israren.
 10. Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren.
 11. Yursilissemae ‘aleykum midraren.
 12. Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec’al lekum cennatin ve yec’al lekum enharen.
 13. Malekum la tercune lillahi vekaren.
 14. Ve kad halekakum atvaren.
 15. Elem terev keyfe halekallahu seb’a semavetin tıbakan.
 16. Ve ce’alelkamere fiyhinne nuren ve ce’aleşşemse siracen.
 17. Vallahu enbetekum minel’ardı nebaten.
 18. Summe yu’ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen.
 19. Vallahu ce’alelekumul(arda bisatan.
 20. Litesluku minha subulen ficacen.
 21. Kale nuhun rabbi innehum ‘asavniy vettebe’u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasaren.
 22. Ve mekeru mekren kubbaren.
 23. Ve kalu la tezerune alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva’an ve la yeğuse ve ye’uka ve naren.
 24. Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne illa dalalen.
 25. Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem yecidu lehum min dunillahi ensaren.
 26. Ve kale nuhun rabbiy la tezer ‘alel’ardı minelkafiriyne deyyaren.
 27. İnneke in tezerhum yuodıllu ‘ıbadeke ve la yehidu illa faciren keffaren.
 28. Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale beytiye mu’minen ve lilmu’miniyne velmu’minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren.

Nuh Suresi Türkçe Dinle

Nuh Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Biz Nûh’u, “Başlarına pek acı bir azap çökmeden önce halkını uyar!” diye kavmine peygamber olarak gönderdik.
 2. O da şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.”
 3. “Yalnızca Allah’a kulluk yapın, O’na gönülden saygı besleyip emirlerine karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”
 4. “Tâ ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve ceza vermeksizin belirli bir vakte kadar sizi ertelesin! Şüphe yok ki, Allah’ın takdir ettiği ecel gelip çattığında asla ertelenmez. Keşke bunu bilseniz!”
 5. Nûh Rabbine şöyle niyâz etti: “Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz imana çağırdım.”
 6. “Fakat ben çağırdıkça, onlar gerçeği kabulden daha fazla uzaklaştılar.”
 7. “Kendilerini bağışlaman için onlara yaptığım her çağrı karşısında parmaklarını kulaklarına tıkadılar, bana görünmemek için elbiselerine büründüler, küfürde direttikçe direttiler ve büyüklenip beni dinlemeyi kibirlerine yediremediler.”
 8. “Kâh oldu, dâvetimi yüksek sesle ve vurgulu bir üslupla yaptım.”
 9. “Kâh oldu onlara açıktan söyledim, kâh oldu gizliden gizliye, husûsî dâvette bulundum.”
 10. “Onlara dedim ki: «Rabbinizden bağışlanma dileyin! Çünkü O, günahları çokça bağışlayıcıdır.»
 11. «Bağışlanma dileyin ki üzerinize bol bol yağmur yağdırsın.»
 12. «Mallarınızı, evlatlarınızı çoğaltsın, size bağlar, bahçeler versin, sizin için ırmaklar akıtsın.»
 13. «Size ne oluyor ki, Allah’ı tanımıyor, O’nun büyüklüğünden korkmuyorsunuz?»
 14. «Oysa O’dur sizi merhale merhale, şekilden şekle geçirerek yaratan!»
 15. «Hem görmez misiniz, Allah yedi göğü nasıl birbiriyle tam uyumlu, mükemmel bir ölçüyle ayarlanmış tabakalar hâlinde yaratmış?»
 16. «O gökler içinde ayı yansıyan bir nûr, güneşi de bir ışık kaynağı yapmış.»
 17. «Allah sizi de yerden bitki bitirircesine bitirip büyüttü.»
 18. «Sonra sizi tekrar toprağa döndürecek ve yeniden diriltip tekrar oradan çıkaracaktır.»
 19. «Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi gibi döşedi.»
 20. «Onun geniş yollarında, dağları vâdileri arasında yürüyüp gidesiniz diye.»”
 21. Nûh dedi ki: “Rabbim! Bunlar bana karşı geldiler; malı da çocukları da kayıplarını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimselerin peşine düştüler.”
 22. “Dâvetimi engellemek için büyük büyük tuzaklar kurdular.”
 23. “«Sakın ha ilâhlarınızdan vazgeçmeyin. Hele hele Vedd’i, Suva’ı, Yeğûs’u, Yeûk’u ve Nesr’i asla bırakmayın!» dediler.”
 24. “Böylece pek çoklarını şaşırtıp saptırdılar. Sen de o zâlimlerin şaşkınlığını artır ya Rabbi!”
 25. Böylece günahları yüzünden tûfanda boğuldular, peşinden cehenneme tıkıldılar! Kendilerini Allah’ın azabından koruyacak bir tek yardımcı bile bulamadılar.
 26. Nûh dedi ki: “Rabbim! Yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma!”
 27. “Bırakacak olursan, onlar senin kullarını yoldan çıkarırlar ve ancak kendileri gibi ahlâksız, günahkâr ve azılı kâfir nesiller yetiştirirler.”
 28. “Rabbim! Beni, anne-babamı, mü’min olarak evime girenleri, bütün mü’min erkeklerle mü’min kadınları bağışla! Zâlimlerin ise ancak helâkini artır! Köklerini kurut!”
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir