1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Abese Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Abese Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Abese Suresi Arapça okunuşu​

Abese Suresi Arapça Dinle

Abese Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Abese ve tevella.
 2. En caihul’a’ma.
 3. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka.
 4. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra.
 5. Emma menistağna.
 6. Feente lehu tesadda.
 7. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka.
 8. Ve emma men caeke yes’a.
 9. Ve huve yahşa.
 10. Feente ‘anhu telehha.
 11. Kella inneha tezkiretun.
 12. Femen şae zekerehu.
 13. Fiy suhufin mukerremetin.
 14. Merfu’atin mutahheretin.
 15. Bieydin seferetin.
 16. Kiramin bereretin.
 17. Kutilel’insanu ma ekferehu.
 18. Min eyyi şey’in halekahu.
 19. Min nutfetin halekahu fekadderehu.
 20. Summessebiyle yesserehu.
 21. Summe ematehu feakberehu.
 22. Summe iza şea enşerehu.
 23. Kella lemma yakdı ma emerehu.
 24. Felyenzuril’insanu ila ta’amihi.
 25. Enna sabebnelmae sabben.
 26. Summe şakaknel’arda şakkan.
 27. Feenbetna fiyha habben.
 28. Ve ‘ineben ve kadben.
 29. Ve zeytunen ve nahlen.
 30. Ve hadaika ğulben.
 31. Ve fakiheten ve ebben.
 32. Meta’an lekum ve lien’amikum.
 33. Feiza caetissahhatu.
 34. Yevme yefirrulmer’u min ehıyhi.
 35. Ve ummihi ve ebiyhi.
 36. Ve sahıbetihi ve beniyhi.
 37. Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi.
 38. Vucuhun yevmeizin musfiretun.
 39. Dahıketun mustebşiretun.
 40. Ve vucuhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetun.
 41. Terhekuha kateretun.
 42. Ulaike humulkeferetulfeceretu.

Abese Suresi Türkçe Dinle

Abese Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Yüzünü ekşitti ve sırtını döndü,
 2. Yanına o âmâ geldi diye.
 3. Nereden biliyorsun, belki o senden öğrenecekleriyle temizlenip arınacaktı?
 4. Yahut düşünüp öğüt alacaktı da, bu öğüt ona fayda verecekti?
 5. Fakat kendisini ihtiyaçsız görüp seni dinlemeye tenezzül etmeyene gelince,
 6. Belki müslüman olur diye sen ona yöneliyorsun.
 7. Halbuki onun İslâm’a girip arınmamasından dolayı sana bir sorumluluk yoktur.
 8. Öte yandan, sana büyük bir istekle koşarak gelen,
 9. Üstelik Allah’a karşı saygı ve korkuyla dopdolu olarak gelmişken,
 10. Sen ona gereken alakayı göstermiyorsun!
 11. Bir daha böyle yapma! Çünkü bu Kur’an âyetleri bir hatırlatma ve bir öğüttür.
 12. Dileyen ondan öğüt ve ders alır.
 13. Kur’an çok şerefli sahîfelerde kayıtlıdır;
 14. Allah katındaki değeri yüce ve tertemiz sahifelerde.
 15. Kâtiplerin elleriyle yazılmıştır, taşınmıştır;
 16. Allah’a karşı saygıyla dolu, itaatkâr, çok değerli, iyilik timsâli katiplerin!
 17. Kahrolası insan; ne kadar da nankördür o!
 18. Bir düşünse, Allah onu hangi şeyden yarattı?
 19. Bir damlacık sudan! Yarattı da onu en güzel biçimine koydu.
 20. Sonra ona anasından doğma, dünyada yaşama, hayır ve şerden birini seçme yolunu kolaylaştırdı.
 21. Sonunda onu öldürüp kabre koyacak.
 22. Sonra dilediği zaman onu tekrar diriltecek.
 23. Ne var ki o inkârcı insan, Allah’ın kendisine emrettiklerini tam olarak yerine getirmez!
 24. İnsan, yediği yiyecekleri Allah’ın nasıl yaratmakta olduğunu bir düşünsün!
 25. Biz yağmuru şarıl şarıl akıtıyoruz.
 26. Sonra toprağı uygun şekilde yarıyoruz.
 27. Böylece orada yetiştiriyoruz ekinler, dâneler,
 28. Üzüm bağları, sebzeler ve yoncalar,
 29. Zeytinlikler ve hurmalıklar,
 30. İri iri, sık ağaçlı bahçeler,
 31. Çeşit çeşit meyveler ve çayırlar.
 32. Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için yapıyoruz.
 33. Çarpınca kulakları sağır eden o şiddetli çığlık geldiği zaman!
 34. O gün insan kaçar kardeşinden,
 35. Annesinden, babasından,
 36. Karısından ve oğullarından!
 37. O gün onlardan her birinin başından aşkın bir işi, kendine yetecek bir derdi ve belâsı vardır.
 38. Yüzler vardır o gün pırıl pırıldır.
 39. Güleçtir, sevinçlidir.
 40. Kimi yüzler de o gün toza toprağa bulanmıştır.
 41. Onları karanlık bürümüştür.
 42. Onlar Allah’ın sınırlarını aşıp günaha dadanmış kâfirlerdir.
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir