1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Tekvir Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Tekvir Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Tekvir Suresi Arapça okunuşu​

Tekvir Suresi Arapça Dinle

Tekvir Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. İzeşşemsu kuvviret.
 2. Ve izennucumunkederet.
 3. Ve izelcibalu suyyiret.
 4. Ve izel’işaru ‘uttılet.
 5. Ve izelvuhuşu huşiret.
 6. Ve izelbiharu succiret.
 7. Ve izennufusu zuvvicet.
 8. Ve izelmev’udetu suilet.
 9. Bieyyi zenbin kutilet.
 10. Ve izessuhufu nuşiret.
 11. Ve izessema’u kuşitat.
 12. Ve izelcahıymu su”ıret.
 13. Ve izelcennetu uzlifet.
 14. ‘Alimet nefsun ma ahdaret.
 15. Fela uksimu bilhunnesi.
 16. Elcevarilkunnesi.
 17. Velleyli iza ‘as’ase.
 18. Vessubhı iza teneffese.
 19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
 20. Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiynin.
 21. Muta’ın semme emiynin.
 22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
 23. Ve lekad reahu bil’ufukılmubiyni.
 24. Ve ma huve ‘alelğaybi bidaniynin.
 25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
 26. Feeyne tezhebune.
 27. İn huve illa zikrun lil’alemiyne.
 28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
 29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul’alemiyne.

Tekvir Suresi Türkçe Dinle

Tekvir Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman,
 2. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman,
 3. Dağlar yerlerinden sökülüp yürütüldüğü zaman,
 4. Doğurması yaklaşmış gebe develer başıboş bırakıldığı zaman,
 5. Vahşi hayvanlar bir araya getirildiği zaman,
 6. Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman,
 7. Nefisler bedenleriyle ve amelleriyle eşleştirildiği zaman,
 8. Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman:
 9. Günahı neydi de öldürüldü?
 10. Amel defterleri açıldığı zaman,
 11. Gök sıyrılıp alındığı zaman,
 12. Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman,
 13. Cennet mü’minlere yaklaştırıldığı zaman,
 14. İşte o zaman… Her insan, kendisi için neler hazırlamış olduğunu bilecektir.
 15. Yemin ederim o geri kalıp gizlenenlere,
 16. Akıp gidenlere, dönüp saklananlara,
 17. Geçmeye başladığı zaman geceye,
 18. Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha ki:
 19. Şüphesiz Kur’an, çok şerefli bir Elçi’nin getirdiği sözdür.
 20. Bir Elçi ki pek kuvvetli, arşın sahibi yanında çok itibarlı.
 21. Orada sözü dinlenir, kendisine son derece güvenilir.
 22. Arkadaşınız Muhammed kesinlikle deli değildir.
 23. Yemin olsun ki o, vahyi getiren Elçi’yi apaçık bir ufukta gördü.
 24. O, kendisine vahiy yoluyla gelen gaybî bilgileri size tebliğ edip öğretmede asla cimri davranan biri de değildir.
 25. Bu Kur’an, Allah’ın rahmetinden ebediyen kovulmuş bir şeytanın sözü hiç değildir.
 26. Peki ey kâfirler! Kur’an’ı inkâr ettikten sonra nereye gidecek, hangi yolu tutacaksınız?
 27. Oysa Kur’an, bütün şuurlu ve sorumlu varlıklar için bir öğüt, bir uyarıdır.
 28. Özellikle içinizden doğru yolu bulup, o yolda yürümek isteyen herkes için.
 29. Şunu da bilin ki, Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz hiçbir şey dileyemezsiniz.
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir