1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

İnşikak Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

İnşikak Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

İnşikak Suresi Arapça okunuşu​

İnşikak Suresi Arapça Dinle

İnşikak Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. İzessemaunşakkat.
 2. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
 3. Ve izel’ardu muddet.
 4. Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
 5. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
 6. Ya eyyuhel’insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
 7. Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
 8. Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
 9. Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
 10. Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
 11. Fesevfe yed’u suburen.
 12. Ve yasla se’ıyren.
 13. İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
 14. İnnehu zanne en len yehure.
 15. Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
 16. Fela uksimü bişşefekı.
 17. Velleyli ve ma veseka.
 18. Velkameri izetteseka.
 19. Leterkebunne tabekan ‘an tabekın.
 20. Femalehum la yu’minune.
 21. Ve iza kurie ‘aleyhimülkur’anu la yescudune.
 22. Belilleziyne keferu yukezzibune.
 23. Vallahu a’lemu bima yu’une.
 24. Febeşşirhüm bi’azabin eliymin.
 25. İllelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

İnşikak Suresi Türkçe Dinle

İnşikak Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Gök yarıldığı,
 2. Rabb’ini dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.
 3. Yer uzatılıp düzlendiği,
 4. İçinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı,
 5. Rabb’ini dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.
 6. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabb’ine doğru çaba göstermektesin ve sonunda O’na varacaksın.
 7. Kimin kitabı sağından verilirse,
 8. Onun hesabı pek kolay görülecektir.
 9. Ve sevinçli olarak âilesine dönecektir.
 10. Kimin de kitabı arkasından verilirse,
 11. O da: “Mahvoldum!” diye bağıracaktır.
 12. Ve o alevli ateşe girecektir.
 13. Çünkü o dünyada, âilesi arasında pek şımarıktı.
 14. Çünkü o bir daha dirilip Rabb’ine dönmeyeceğini sanmıştı.
 15. Hayır! Gerçekten Rabb’i onu görüyordu.
 16. Andolsun şafak vaktine!
 17. Andolsun geceye ve derleyip topladığı şeylere!
 18. Andolsun dolunay haline geldiğinde aya!
 19. Ki, şüphesiz siz tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz.
 20. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
 21. Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.
 22. Hayır! O kâfirler yalanlıyorlar.
 23. Halbuki Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir.
 24. Resul’üm! Onlara acı azabı müjdele.
 25. İman edip sâlih amel işleyenler başkadır. Onlar için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir