1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

İnsan Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

İnsan Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

İnsan Suresi Arapça okunuşu​

İnsan Suresi Arapça Dinle

İnsan Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura.
 2. İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basıyra.
 3. İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.
 4. İnna a’tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se’ıyren.
 5. İnnel’ebrare yeşrebune min ke’sin kane mizacuha kafura
 6. Aynen yeşrebu biha ‘ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.
 7. Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.
 8. Ve yut’ımunetta’ame ‘ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.
 9. İnnema nut’ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.
 10. İnna nehafu min rabbina yevmen ‘abusen kamtariyren.
 11. Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.
 12. Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.
 13. Muttekiiyne fiyha ‘alel’eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.
 14. Ve daniyeten ‘aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.
 15. Ve yutafu ‘aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.
 16. Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.
 17. Ve yuskavne fiyha ke’sen kane mizacuha zencebiylen.
 18. ‘Aynen fiyha tusemma selsebiylen.
 19. Ve yetufu ‘aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu’luen mensuren.
 20. Ve iza reeyte semme reeyte ne’ıymen ve mulken kebiyren.
 21. ‘Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.
 22. İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa’yukum meşkuren.
 23. İnna nahnu nezzelna ‘aleykelkur’ane tenziylen.
 24. Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı’ minhum asimen ev kefuren.
 25. Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.
 26. Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.
 27. İnne haulai yuhıbbunel’acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.
 28. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi’na beddelna emsalehum tebdiylen.
 29. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
 30. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane ‘aliymen hakiymen.
 31. Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e’adde lehum ‘azaben eliymen.

İnsan Suresi Türkçe Dinle

İnsan Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. İnsanın üzerinden öyle uzun bir zaman gelip geçti ki, daha henüz o adı sanı anılmaya değer bir şey bile değildi.
 2. Doğrusu biz insanı baba ve anneden gelip birleşen karışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan etmek istiyoruz; bu sebeple kendisini işiten ve gören bir varlık kıldık.
 3. Biz ona doğru yolu da eğri yolu da gösterdik. Artık isterse şükreder, doğru yolda gider; isterse nankörlük edip eğri yollara sapar.
 4. Ama şunu unutmasın ki, biz kâfirler için zincirler, demir kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık.
 5. İyilik, ihlas ve fazilet sahibi insanlar, karışımı kâfûr olan cennet içeceği dolu bir kadehten içerler.
 6. O kâfûr bir pınardır ki, Allah’ın has kulları ondan içer, onu istedikleri yere kolaylıkla gürül gürül akıtırlar.
 7. O has kullar, verdikleri sözleri ve üzerlerine aldıkları sorumlulukları yerine getirirler; dehşeti ve felâketi bütün ufukları saracak bir günden korkarlar.
 8. Kendi canları çekmesine rağmen yiyeceklerini yoksula, yetîme ve esire seve seve yedirirler.
 9. Derler ki: “Biz sizi Allah rızâsı için doyuruyoruz. Yoksa sizden ne bir karşılık bekliyoruz, ne de bir teşekkür.”
 10. “Çünkü biz o asık suratlı, çatık kaşlı, korkunç ve dehşetli günde Rabbimizin azabından korkarız.”
 11. Allah da onları o günün felâketinden korur; yüzlerine parlaklık ve gönüllerine sevinç verir.
 12. Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipekten elbiselerle mükâfatlandırır.
 13. O cennette koltuklar üzerine yaslanıp otururlar. Orada ne yakıcı bir güneş sıcağı görürler, ne de dondurucu bir kış soğuğu.
 14. Cennet ağaçlarının huzur ve rahatlık veren gölgeleri onları bürür. Salkım salkım meyveler, hemen elleriyle koparacakları mesafeye kadar sarkar.
 15. Etraflarında fır dönen hizmetçiler, gümüşten kaplar ve billûr kupalarla onlara içecek taşır, yemek ikram ederler.
 16. Gümüşten billûr kupalarla ki, hizmet edenler onları cennet ehlinin iştahlarına göre doldururlar.
 17. Orada onlara, içlerindeki içeceğe zencefil katılmış dolu dolu kadehler sunulur.
 18. Bu kadehler, ismine Selsebîl denilen bir pınardan doldurulur.
 19. Etraflarında hiç yaşlanmayan ölümsüz gençler âdeta pervane olur. Onları bir görsen, parlaklıklarından ötürü saçılmış inciler sanırsın.
 20. Ne yana baksan hayâle gelmez nimetler, ihtişam ve büyük bir saltanat görürsün.
 21. Cennetliklerin üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenirler. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirir.
 22. Onlara şöyle denir: “Bütün bunlar, sizin için hazırlanmış bir mükâfattır. Dünyadaki amel ve gayretleriniz böylece kabule şâyan olmuştur.”
 23. Şüphesiz biz Kur’an’ı sana parça parça indiriyoruz.
 24. Rabbin hükmünü verinceye kadar sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve nankör kâfire itaat etme.
 25. Sabah akşam Rabbinin ismini an.
 26. Gecenin bir kısmında O’na secde et ve geceleyin uzun bir süre O’nu tesbihte bulun.
 27. Şu günahkâr kâfirler, çarçabuk geçen dünya hayatını seviyorlar da, önlerinde kendilerini bekleyen o korkunç kıyâmet gününü bir kenara bırakıyorlar.
 28. Oysa onları yaratan, bütün organlarını damar ve kaslarla birbirine sımsıkı bağlayıp yaratılışlarını sapasağlam yapan biziz. Dilediğimiz zaman onları helâk eder, yerlerine elbette benzerlerini getiririz.
 29. Bu Kur’an, bir hatırlatma, bir uyarıdır. Artık dileyen kendisini Rabbine ulaştıracak bir yol tutsun.
 30. Ama unutmayın ki, Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Doğrusu Allah, her şeyi hakkiyle bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır.
 31. Allah dilediği kimseyi rahmetine eriştirir. Zâlimler için ise O, can yakıcı bir azap hazırlamıştır.
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir