1. Anasayfa
  2. KURAN-I KERİM

Hümeze Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Hümeze Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Hümeze Suresi Arapça Okunuşu

Hümeze Suresi Arapça Dinle

Hümeze Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

  1. Veylun li kulli humezetin lumezetin.
  2. Ellezî cemea mâlen ve addedehu.
  3. Yahsebu enne mâlehû ahledehu.
  4. Kellâ le yunbezenne fîl hutameti.
  5. Ve mâ edrâke mâl hutametu.
  6. Nârullâhil mûkadetu.
  7. Elletî tettaliu alâl ef’ideti.
  8. İnnehâ aleyhim mu’sadetun.
  9. Fî amedin mumeddedetin.

Hümeze Suresi Türkçe Dinle

Hümeze Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

﴾1-2﴿ Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.
﴾3﴿ (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.
﴾4﴿ Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır.
﴾5﴿ Hutame’nin ne olduğunu bilir misin?
﴾6-7﴿ Allah’ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir.
﴾8-9﴿ Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir