1. Anasayfa
  2. KURAN-I KERİM

Alak Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Alak Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Alak Suresi Arapça okunuşu​

Ekran goruntusu 10 01 2024 10.17.50

Alak Suresi Arapça Dinle

Alak Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

﴾1-2﴿ Ikra’ bismi rabbikellezî halak(halaka). Halakal insâne min alak(alakın).
﴾3-5﴿ Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu). Ellezî alleme bil kalem(kalemi). Allemel insâne mâ lem ya’lem.
﴾6-8﴿ Kellâ innel insâne le yatgâ. En raâhustagnâ. İnne ilâ rabbiker ruc’â.
﴾9-10﴿ E raeytellezî yenhâ. Abden izâ sallâ.
﴾11-13﴿ E raeyte in kâne alâl hudâ. Ev emera bit takvâ. E raeyte in kezzebe ve tevellâ.
﴾14﴿ E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ.
﴾15-19﴿ Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeti. Nâsiyetin kâzibetin hâtıetin. Felyed’u nâdiyehu. Se ned’uz zebâniyete. Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib.

Alak Suresi Türkçe Dinle

Alak Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

﴾1-2﴿ Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
﴾3-5﴿ Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
﴾6-8﴿ Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
﴾9-10﴿ Namaz kılarken bir kulu (Peygamber’i namazdan) menedeni gördün mü?
﴾11-13﴿ Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa!
﴾14﴿ (Bu adam) Allah’ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!
﴾15-19﴿ Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş!

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir