1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Hakka Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Hakka Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Hakka Suresi Arapça okunuşu​

Hakka Suresi Arapça Dinle

Hakka Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Elhakkatu.
 2. Melhakkatu.
 3. Ve ma edrake melhakkatu.
 4. Kezzebet semudu ve ‘adun bilkari’ati.
 5. Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.
 6. Ve emma ‘adun feuhliku birıyhın sarsarin ‘atiyetin.
 7. Sahhareha ‘aleyhim seb’a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar’a keennehum a’cazu nahlin haviyetin.
 8. Fehel tera hehum min bakıyetin.
 9. Ve cae fir’avnu ve men kablehu velmu’tefikatu bilhatıeti.
 10. Fe’asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.
 11. İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.
 12. Linec’aleha lekum tezkireten ve te’ıyeha uzunun va’ıyetun.
 13. Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.
 14. Ve humiletil’ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.
 15. Feyevmeizin veka’atilvakı’atu.
 16. Venşakkatissema’u fehiye yevmeizin vahiyetun.
 17. Velmeleku ‘ala ercaiha ve yahmilu ‘arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.
 18. Yevmeizin tu’radune la tahfa minkum hafiyetun.
 19. Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu’krau kitabiyeh.
 20. İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.
 21. Fehuve fiy ‘ıyşetin radıyetin.
 22. Fiy cennetin ‘aliyetin.
 23. Kutufuha daniyetun.
 24. Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl’eyyamilhaliyeti.
 25. Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.
 26. Ve lem edri ma hısabiyeh.
 27. Ya leyteha kanetilkadıyete.
 28. Ma ağna ‘anniy maliyeh.
 29. Heleke ‘anniy sultaniyeh.
 30. Huzuhu feğulluhu .
 31. Summel cehıyme salluhu.
 32. Summe fiy silsi letin zer’uha seb’une zira’an feslukuhu.
 33. İnnehu kane la yu’minu billahil’a zıymi.
 34. Ve la yehuddu ‘ala ta’amil miskiyni.
 35. Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.
 36. Ve la ta’amun illa min ğısliynin.
 37. La ye’kuluhu illelhatıune.
 38. Fela uksimu bima tubsırune.
 39. Ve ma la tubsırune.
 40. İnnehu lekavlu resulin keriymin.
 41. Ve ma huve bikavli şa’ırin kaliylen ma tu’minune.
 42. Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.
 43. Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 44. Velev tekavvele ‘aleyna ba’dal’ekaviyli.
 45. Leehazna minhu bilyemiyni.
 46. Summe lekata’na minhulvetiyne.
 47. Fema minkum min ehadin ‘anhu haciziyne.
 48. Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.
 49. Ve inna lena’lemu enne minkum mukezzibiyne.
 50. Ve innehu lehasretun ‘alelkafiriyne.
 51. Ve innehu lehakkulyakıyni.
 52. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Hakka Suresi Türkçe Dinle

Hakka Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Kesin gerçekleşecek olan.
 2. Nedir o kesin gerçekleşecek olan?
 3. Kesin gerçekleşecek olan kıyâmeti sen nereden bileceksin?
 4. Semûd ve Âd kavimleri, başlarına çarpacak o ânî ve dehşetli felâketi yalanladılar.
 5. Semûd kavmi o korkunç, haddi aşkın ses ve sarsıntıyla yok olup gitti.
 6. Âd kavmi ise azgın, uğultulu ve pek şiddetli bir kasırga ile imha edildi.
 7. Allah o kasırgayı üzerlerine yedi gece sekiz gün kesintisiz olarak musallat etti. Öyle ki, orada olsaydın o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün.
 8. Şimdi sen onlardan arda kalan bir kimse görebiliyor musun?
 9. Firavun, ondan önceki daha pek çok topluluk ve Lût kavminin yaşadığı altüst edilip yerin dibine geçirilen şehirlerin halkları da hep o affedilmez şirk günahını işlediler.
 10. Üstelik Rablerinin elçisine karşı geldiler; Allah da onları şiddetli bir azapla yakalayıverdi.
 11. Nûh tûfanında sular coşup taştığında sizin varlığınıza sebep olan atalarınızı sular üzerinde akıp giden gemide biz taşıdık.
 12. Bunu size bir ibret ve öğüt yapalım; dinlemeye açık kulaklar da onu iyice dinleyip bellesin diye.
 13. Artık sûra şiddetli bir üfleyişle üflendiğinde,
 14. Yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, birbirine tek çarpışla çarpılarak paramparça edildiğinde,
 15. İşte o gün olacak olur; kaçınılması ve engellenmesi mümkün olmayan kıyâmet kopar.
 16. Gök yarılıp parçalanır; artık o gün pek zayıf ve çürük hâle gelir.
 17. Melekler de göğün etrafında bulunurlar. Rabbinin arşını o gün, başlarının üstünde sekiz melek yüklenir.
 18. O gün yargılanmak üzere Allah’ın huzuruna sunulursunuz; amellerinizden ve sırlarınızdan hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz!
 19. Amel defteri sağ tarafından verilen kişi sevinerek şöyle der: “Alın, okuyun kitabımı!”
 20. “Zâten ben, bir gün hesâba çekileceğime kesin olarak inanmıştım.”
 21. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
 22. Çok yüce, pek muhteşem bir cennettedir.
 23. Salkım salkım meyveleri eliyle koparabileceği mesafededir.
 24. “Geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel amellere karşılık âfiyetle yiyin, için.”
 25. Kitabı sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke bana kitabım hiç verilmeseydi!”
 26. “Keşke hesâbımın ne olduğunu öğrenmeseydim!”
 27. “Ah, keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı!”
 28. “Malım bana hiçbir fayda vermedi!”
 29. “Bütün gücüm, saltanatım yok olup gitti!”
 30. Zebânîlere denir ki: “Tutun onu, bağlayın, kelepçeleyin!”
 31. “Sonra da onu, yanıp kavrulması için kızgın alevli cehenneme sallayın!”
 32. “Ardından da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire vurun!”
 33. Çünkü o, sonsuz büyüklük sahibi Allah’a inanmazdı.
 34. Yoksulu doyurmaya önayak olmazdı.
 35. Bugün burada onu koruyacak candan bir dostu yoktur.
 36. Cehennemliklerin yaralarından akan irinden başka bir yiyeceği de.
 37. Onu da ancak küfür ve şirk gibi en büyük günahları işleyenler yer.
 38. Yok, yok! Yemin ederim gördüğünüz her şeye,
 39. Ve göremediğiniz her şeye ki:
 40. Bu Kur’an, çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.
 41. O, bir şâir sözü değildir. Fakat ne de az inanıyorsunuz?
 42. O, bir kâhin sözü de değildir. Fakat ne de az düşünüp ders alıyorsunuz?
 43. O, Âlemlerin Rabbinden bölüm bölüm inmekte olan bir kitaptır.
 44. Eğer o Peygamber, bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı,
 45. Elbette onu kıskıvrak yakalar,
 46. Sonra da onun can damarını koparırdık!
 47. İçinizde hiç kimse de buna mâni olamazdı.
 48. Şüphesiz bu Kur’an, Allah’a gönülden saygı besleyip O’na karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüttür.
 49. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.
 50. Ama o, kâfirler için acı bir pişmanlık sebebi olacaktır.
 51. Çünkü o, hakkında hiçbir şüphe olmayan kesin gerçeğin tâ kendisidir.
 52. Öyleyse sen de sonsuz büyüklük sahibi Rabbinin ismini her türlü kusurdan ve ortaktan pak ve temiz tut!
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir