1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Mearic Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Mearic Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Mearic Suresi Arapça okunuşu​

Mearic Suresi Arapça Dinle

Mearic Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Seele sailun bi’azabin vakı’ın.
 2. Lilkafirne leyse lehu dafi’un.
 3. Minallahi ziylme’arici.
 4. Ta’ruculmelaiketu verruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin.
 5. Fasbir sabren cemiylen.
 6. İnnehum yerevnehu be’ıyden.
 7. Ve nerahu kariyben.
 8. Yevme tekunussema’u kelmuhli.
 9. Ve tekunulcibalu kel’ıhni.
 10. Ve la yes’elu hamiymun hamiymen.
 11. Yubassarunehum yeveddulmucrimu lev yeftediy min ‘azabi yevmeizin bibeniyhi.
 12. Ve sahıbetihi ve ehıyhi.
 13. Ve fasıyletihilletiy tu’viyhi.
 14. Ve men fiyl’ardı cemiy’an summe yunciyhi.
 15. Kella inneha leza.
 16. Nezza’aten lişşeva.
 17. Ted’u men edbere ve tevella.
 18. Ve cema’a feev’a.
 19. İnnel’insane hulika helu’an.
 20. İza messehuşşerru cezu’an.
 21. Ve iza messehulhayru menu’an.
 22. İllelmusalliyne.
 23. Elleziynehum ‘ala salatihim daimune.
 24. Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma’lumun.
 25. Lissaili velmahrumi.
 26. Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni.
 27. Velleziyne hum min ‘azabi rabbihim muşrikune.
 28. İnne ‘azabe rabbihim ğayru me’munin.
 29. Velleziyne hum lifurucihim hafizune.
 30. İlla ‘ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum feinnehum ğayru melumiyne.
 31. Femenibteğa verae zalike feulaike humul’adune.
 32. Velleziyne hum liemanatihim ve ‘ahdihim ra’une.
 33. Velleziyne hum bişehadatihim kaimune.
 34. Velleziyne hum ‘ala salatihim yuhafizune.
 35. Ulaike fiy cennatin mukremune.
 36. Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı’ıyne.
 37. Anilyemiyni ve ‘anişşimali ‘ıziyne.
 38. Eyatme’u kullumriin minhum en yudhale cennete na’ıymin.
 39. Kella inna halaknahum mimma ya’lemune.
 40. Fela uksimu birabbilmeşarikı velmeğaribi inna likadirune.
 41. Ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu bimesbukıyne.
 42. Fezerhum yehudu ve yel’adune.
 43. Yevme yahrucune minel’ecdasi sira’an keennehum ila nusubin yufidune.
 44. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu’adune.

Mearic Suresi Türkçe Dinle

Mearic Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Birisi kalkıp gerçekleşeceği kesin olan bir azabın hemen gelmesini istedi.
 2. Kâfirler için bir azap ki, geldiğinde onu önleyecek hiçbir güç yoktur.
 3. Çünkü o, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah’tandır.
 4. Melekler ve Ruh, miktarı dünya senesiyle elli bin yıl uzunluğundaki bir günde O’na yükselirler.
 5. Öyleyse sen, güzel bir şekilde sabret!
 6. Doğrusu onlar, kıyâmeti ve cezayı uzak görüyorlar.
 7. Ama biz onu gerçekleşmesi kesin ve pek yakın görüyoruz.
 8. O gün gök erimiş maden gibi olur.
 9. Dağlar da atılmış rengârenk yüne döner.
 10. Öyle ki, o günün dehşetinden dost dostun hâlini sormaz.
 11. Oysa onlar birbirlerine de gösterilirler. Fakat inkârcı suçlu ister ki, mümkün olsa da o günün azabından kurtulmak için fidye olarak verse oğullarını!
 12. Eşini, kardeşini!
 13. Kendisine kol kanat geren bütün sülâlesini!
 14. Yeryüzünde kim varsa hepsini! Bunları verse de, sonra kurtarsa kendisini!
 15. Ama ne mümkün! O, alev alev yanar bir ateştir.
 16. Uzuvları bedenden ayıran, derileri soyup çıkaran, yakıp kavuran bir ateş!
 17. Çağırır kendisine, gerçeğe sırtını döneni ve Allah’a kulluktan yüz çevireni,
 18. Mal toplayıp da kasalarda keselerde yığanı!
 19. Gerçekten insan, pek hırslı ve tez canlı yaratılmıştır.
 20. Kendisine kötülük dokunduğunda sızlanır, feryat eder.
 21. Bir iyiliğe konunca da iyice cimrileşir, onu başkalarıyla paylaşmak istemez.
 22. Ancak namazı hakkiyle kılanlar böyle değildir.
 23. Onlar namazlarında devamlıdırlar.
 24. Mallarında belirli bir pay vardır:
 25. İstemekten başka çıkar yol bulamayan yoksullar ve iffetlerinden dolayı isteyemeyip de zengin sanılan, böylece yardımdan mahrum kalan fakirler için.
 26. Onlar, hesap ve ceza gününün gerçekliğine inanırlar.
 27. Onlar, Rablerinin azabından çok korkar, tir tir titrerler.
 28. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz!
 29. Onlar iffet ve namuslarını titizlikle korurlar.
 30. Ancak kendi eşleri ve sahip oldukları câriyeler hâriç. Bunlarla olan ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.
 31. Kim de bunun ötesine geçmeye yeltenirse, işte onlar sınırı aşanların tâ kendileridir.
 32. O mü’minler, kendilerine verilen her türlü emâneti, vazîfeyi dikkatle gözetir ve verdikleri sözleri tastamam yerine getirirler.
 33. Onlar, şâhitliklerini dosdoğru yaparlar.
 34. Onlar, bütün şartları ve rükünleriyle birlikte namazlarını vaktinde kusursuz olarak kılar ve hiç geçirmezler.
 35. İşte bu kutlu insanlar, cennetlerde ağırlanacaklardır.
 36. Rasûlüm! O kâfirlere ne oluyor ki, inkâr ve alay etmek için gözlerini üzerine dikmiş, sana doğru koşuyorlar?
 37. Sağında, solunda bölük bölük oluyorlar?
 38. Yoksa onlardan her biri inanmadan nimetlerle dolu cennete girmeye mi hevesleniyor?
 39. Asla! Boşuna heveslenmesin! Biz onları, çok iyi bildikleri o basit şeyden; bir nutfeden yarattık.
 40. Hayır! İş onların umdukları gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki elbette bizim her şeye gücümüz yeter.
 41. Onları yok edip yerlerine Allah’a inanıp kulluk yapacak daha hayırlı insanlar getirmeye de. Hiçbir kuvvet bizi dilediğimizi yapmaktan engelleyemez!
 42. Şimdi onları kendi hallerine bırak da, tehdit edilegeldikleri güne kavuşuncaya kadar içinde bulundukları bâtılda yüzmeye, oynayıp eğlenmeye devam etsinler!
 43. O gün kabirlerinden süratle çıkarlar; sanki belli bir hedefe varmak istercesine koşarlar.
 44. Bu sırada korku ve kederden gözleri baygın düşmüş, kendilerini tepeden tırnağa zillet bürümüştür. İşte tehdit edilip durdukları gün, bugündür!
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir