1. Anasayfa
  2. PEYGAMBERİMİZ

Peygamberimizin Hz. Hatice (r.a.) İle Evlenmesi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Hz. Hatice (r.a.) ile nasıl evlendi? Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile Kaç Yaşında Evlendi?

Peygamberimizin Hz. Hatice (r.a.) İle Evlenmesi
Peygamberimizin Hz. Hatice (r.a.) İle Evlenmesi
0

Peygamberimizin Hz. Hatice (r.a.) İle Evlenmesi

Meysere, Şam seyahati esnasında gördüğü harikulade hadiseleri, Peygamber Efendimiz’in suret ve siret güzelliklerini ve müstesna hallerini, dönüşte Hazret-i Hatice’ye tafsilatlı bir şekilde anlattı. Bunun üzerine Hatice validemizde Muhammed (a.s.) ile evlenme isteği hasıl oldu.

Hazret-i Hatice’nin arkadaşı Nefise bint-i Ümeyye, bu izdivacın nasıl geliştiğini şöyle anlatır:

“Hatice bint-i Huveylid, becerikli, gayretli, sağlam karakterli ve şerefli bir hanım idi. Kavminin erkekleri onunla evlenmek için can atarlardı. Lakin Hazret-i Hatice, Efendimizin karakter ve şahsiyetine hayrandı. Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Şam ticaretinden döndükten sonra Hatice, kendisiyle evlenmek isteyip istemeyeceğini anlamak maksadıyla beni O’na gönderdi:

«−Ey Muhammed! Sen niçin evlenmiyorsun?» diye sordum.

«−Maddi imkanım yokken nasıl evlenebilirim?» dedi.

«−Eğer imkanın olsa mal, şeref ve güzellik sahibi bir kimse ile evlenir misin?» diye sordum.

«−Kim bu hanım?» dedi.

«−Hatice!» dedim.

«−Sence bu mümkün mü?» dedi.

«−Orasını bana bırak!» dedim.

«−O halde, ben de senin dediğini yaparım!» dedi.

Hemen gidip durumu Hatice’ye bildirdim.” (İbn-i Sa’d, I, 131)

Hazret-i Hatice, Nefise Hatun’un müjdesi üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz’e izdivac teklifinde bulundu. alemlerin Efendisi bu durumu amcası Ebu Talib’e haber verdi. Ebu Talib, Hazret-i Hatice’nin amcası Amr bin Esed’e gitti ve dünürlükte bulundu.

Ebu Talib ve Hazret-i Hatice’nin amcaoğlu Varaka bin Nevfel, karşılıklı nikah hutbesi okudular. Daha sonra Hazret-i Hatice’nin amcası Amr, ayağa kalkarak:

“–Ey Kureyş cemaati! Şahit olunuz ki ben, Hatice bint-i Huveylid’i Muhammed bin Abdullah’a nikahladım!” dedi.

Resulullah Hazret-i Hatice’ye mehir olarak 20 genç deve verdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile Kaç Yaşında Evlendi?

Varlık Nuru, evlendiğinde 25 yaşlarında bulunuyordu. Talihli ve asil kadın Hazret-i Hatice ise, Varlık Nuru’ndan on beş yaş büyük, çocuklu ve dul bir hanımdı.

Hazret-i Hatice validemiz, malı ve canı ile Peygamber Efendimiz’e yeni bir güç kaynağı oldu.

Şerefli bir aileye mensub olan Hazret-i Hatice’ye yüksek ahlakı sebebiyle İslam’dan önce “Afife” ve “Tahire”, İslam’dan sonra da “Haticetü’l-Kübra” denilmiştir.[4]

Allah Resulü:

“Zamanının en hayırlı kadını Meryem bint-i İmran idi. Bu zamanın en hayırlı kadını da Hatice bint-i Huveylid’dir.” buyurmuştur. (Buhari, Menakıbu’l-Ensar, 20; Müslim, Fedailu’s-Sahabe, 69)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir