1. Anasayfa
  2. PEYGAMBERİMİZ

Peygamber Efendimiz Kâbe Hakemliğinde Hangi Taşı Yerine Koydu?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Kâbe'de hakemlik yaptığı sırada gerçekleşen hadiseler.

Peygamber Efendimiz Kâbe Hakemliğinde Hangi Taşı Yerine Koydu?
Peygamber Efendimiz Kâbe Hakemliğinde Hangi Taşı Yerine Koydu
0

Peygamber Efendimiz Kâbe Hakemliğinde Hangi Taşı Yerine Koydu?

Kureyşliler Kabe’nin duvarlarını bir sıra taş, bir sıra da ahşap bağlama kirişleriyle örerek yükselttiler. Sıra Hacer-i Esved’i yerine koymaya gelince, her kabile bu şerefli vazifeyi kendilerinin yapmasını istedi. Büyük bir kargaşa çıktı. Aralarında sert tartışma ve çekişmeler başladı. Mesele haset ve ihtirasa dönüştü. Neredeyse kan dökülecekti. Abduddaroğulları, içi kanla dolu bir çanak getirdiler, ölünceye kadar çarpışmak üzere Adiy bin Ka’b Oğulları’yla antlaşma yaptılar ve savaşmaya hazırlandılar. Yeminlerini sağlamlaştırmak için de ellerini kanla dolu çanağa batırdılar. Kureyşliler, bu hal üzere dört veya beş gün kaldılar.

Nihayet Kureyş’in en yaşlısı olan Ebu Ümeyye yüksek sesle:

“−Ey kavmim! Biz ancak hayır istiyoruz, kötülük istemiyoruz. Siz bu hususta kıskançlık yarışına girmeyin. Bırakın mücadeleyi! Madem şu meseleyi aramızda halledemedik, Harem kapı­sından ilk gelecek zatı aramızda hakem tayin edelim. Hükmüne de razı olalım!” diyerek eliyle Mescid-i Haram’ın Beni Şeybe kapısını gösterdi.

Tam o esnada Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), Harem kapısında göründüler. Herkesin yüzünü tatlı bir te­bessüm kapladı. Zira gelen Muhammedü’l-Emin idi. Kureyş’in, Allah Rasulü’ne karşı sevgi, hürmet ve itimadı çocukluğundan beri her geçen gün daha da ziyadeleşmişti.

Bu sebeple O’nu görür görmez:

“−İşte el-Emin! Aramızda O’nun hakem olmasına hepimiz razıyız!” dediler.

Meseleyi kendisine anlattılar. Efendimiz (s.a.v) de, her kabileden bir kişi seçtiler ve kendi ridalarını çıkarıp yere serdiler. Sonra Hacer-i Esved’i ridalarının üzerine koydurup seçtiği kişilerin her birine bir ucundan tutturdular. Mübarek taşı birlikte taşıdılar. Konulacağı yere vardıklarında Allah Rasulü (s.a.v) Hacer-i Esved’i alıp kendi elleriyle yerine yerleştirdi. Böylece kabileler arası çıkabilecek muhtemel bir savaşa mani oldu.

Kaynak: Dr. Murat Kaya

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir