1. Anasayfa
  2. PEYGAMBERİMİZ

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ilk mesleği

Peygamberimiz, amcası Ebu Talip hayattayken ve ticarete başlamadan önce belirli bir süre çobanlık yapmıştır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ilk mesleği
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ilk mesleği
0

Peygamberimizin belli bir süre yapmış olduğu çobanlık mesleği, Araplar arasında basit, sıradan bir meslek değil, eşrâf ve zengin çocuklarının da yaptığı bir işti. Ayrıca çobanlık, hemen hemen bütün peygamberlerin meşgalesi olmuştur. Bununla Allah Teala onlara tebliğ vazifesini vermeden önce, idareci­likte lazım olan birtakım hususiyetler kazandırmıştır.

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- birgün:

 “Allâh Teâlâ’nın gönderdiği her peygamber, mutlakâ koyun gütmüştür.” buyurdu.

Bunun üzerine sahâbîleri:

−Siz de mi koyun güttünüz, yâ Rasûlallâh?” diye sordular.

Server-i Âlem -aleyhissalâtü vesselâm- Efendimiz:

−Evet, ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güderdim.” buyurdu. (Buhârî, İcâre, 2, Enbiyâ, 29; İbn-i Mâce, Ticâret, 5)

Bir başka hadîs-i şerîflerinde de şöyle buyurmuşlardır:

Mûsâ -aleyhisselâm- peygamber olarak gönderilmişti, kendisi koyun güderdi. Dâvud -aleyhisselâm- peygamber olarak gönderilmişti, O da koyun güderdi. Ben de peygamber olarak gönderildim ve Ecyad’da âilemin koyunlarını güderdim.” (İbn-i Sa’d, I, 126)

Rahmet Peygamberi bu sıralarda yirmi yaşlarında bulunuyordu.

Fahr-i Kâinât -aleyhi efdalü’s-salevât- Efendimiz:

En hayırlı maîşet yolunu tutanlardan biri, bir tepenin başında veya vâdinin içinde koyunlarını otlatan kimsedir. Bu zât namazını kılar, zekâtını verir, ölünceye kadar Rabbine ibâdet eder ve insanlara hep iyilik yapar.” (Müslim, İmâret, 125; İbn-i Mâce, Fiten, 13) buyurarak çobanlığın fazîletli mesleklerden biri olduğunu ifâde etmiştir.

Çobanlık yapan kimselerde, tefekkür ufku, vakar ve merhamet duygusu gelişir. Allâh Rasûlü buna işâretle:

Sükûnet ve vakar, koyun besleyenlerdedir.” buyurmuştur. (Buhârî, Menâkıb, 1; Müslim, Îman, 84/52)

Koyunları sevk ve idâre edip yırtıcı hayvanlardan korumaya çalışmak, insanda sabır ve tesâhüb duygusunu geliştirir. Nitekim yaratılmış her varlığa merhamet etmek, onların kaba ve anlayışsız hâllerine sabretmek, peygamberlerde bulunması gereken en mühim husûsiyetlerdendir.

Osman Nuri TOPBAŞ, Hazret-i Muhammed Mustafa-1

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir