1. Anasayfa
  2. PEYGAMBERİMİZ

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in İsimleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in bir çok ismi vardır. En çok kullanılan isimleri ise, Kuran-ı Kerim'de de bahsedilen "Ahmed" ve "Muhammed"dir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in İsimleri
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in İsimleri
0

Kuran-ı Kerim’de Peygamberimizin ismi olan “Muhammed” dört defa, “Ahmed” ise bir defa geçmektedir.

Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyururlar:

Ben Muhammed’im ve Ahmed’im.

Ben o Mâhî’yim ki, Allâh benim nübüvvetimle küfrü izâle edecektir.

Ben o Hâşir’im ki, (kıyâmet gününde) insanlar beni tâkib ederek haşrolunacaktır.

Ben Âkıb’ım, Hâtemü’l-Enbiyâ’yım, benden sonra hiç kimse nebî olmayacaktır.” (Buhârî, Menâkıb, 17; Müslim, Fedâil,125)

Peygamber Efendimizin İsimleri

Peygamber Efendimizin isim ve sıfatlarından bazıları şunlardır:

Ahmed, Mahmûd, Muhammed, Hâmid, Hamîd, Beşîr, Nezîr, Burhân, Emîn, Evvel, Âhir, Duhâ, Habîbullâh, Hâdî, Hâtem, Muhtâr, Mustafâ, Mutahhar, Müctebâ, Nebî, Nûr, Raûf, Rahîm, Rasûlullâh, Rasûlü’s-Sekaleyn, Rahmeten li’l-Âle­mîn, Seyyidü’l-Mürselîn, Seyyidü’l-Kevneyn, İmâmü’l-Harameyn, İmâmü’l-Müttakîn, Şefîu’l-Müznibîn, Şems, Tâ-hâ, Ümmî, Yâ-sîn…

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir