1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

A’la Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

A’la Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

A’la Suresi Arapça okunuşu​

Ekran goruntusu 10 01 2024 10.29.18

Ala Suresi Arapça Dinle

A’la Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Sebbihi-sme rabbike-l-a’lâ.
 2. Elleżî ḣaleka fesevvâ.
 3. Velleżî kaddera fehedâ.
 4. Velleżî aḣrace-lmer’â.
 5. Fece’alehu ġuśâen ahvâ.
 6. Senukri-uke felâ tensâ.
 7. İllâ mâ şâa(A)llâh(u)(c) innehu ya’lemu-lcehra vemâ yaḣfâ.
 8. Ve nuyessiruke lilyusrâ.
 9. Feżekkir in nefe’ati-żżikrâ.
 10. Seyeżżekkeru men yaḣşâ.
 11. Ve yetecennebuhâ-l-eşkâ.
 12. Elleżî yaslâ-nnâra-lkubrâ.
 13. Śumme lâ yemûtu fîhâ velâ yahyâ.
 14. Kad efleha men tezekkâ.
 15. Ve żekera-sme rabbihi fesallâ.
 16. Bel tu/śirûne-lhayâte-ddunyâ.
 17. Vel-âḣiratu ḣayrun ve ebkâ.
 18. İnne hâżâ lefî-ssuhufi-l-ûlâ.
 19. Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.

Ala Suresi Türkçe Dinle

A’la Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Yüceler yücesi Rabbinin ismini tesbih et; onu her türlü kusurdan ve ortaktan uzak tut.
 2. O ki her şeyi yarattı ve onları güzel ve düzgün bir şekilde biçimlendirdi.
 3. O ki her şeye belli bir ölçü ve gâye takdir etti; buna göre onlara yol gösterdi.
 4. O ki yeşillikleri, otlakları, meyve ve ekinleri çıkardı.
 5. Sonra da onları çürüyüp kararmış artıklara çevirdi.
 6. Rasûlüm! Biz sana Kur’an’ı okutacağız; ondan hiçbir şeyi unutmayacaksın.
 7. Allah’ın unutmanı dilediği müstesnâ. O, açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
 8. Biz, her hususta dine uygun tarzda gâyeni gerçekleştirebilmen için yürümen gereken yolu sana kolaylaştıracağız.
 9. Sen öğüt fayda verse de vermese de öğüt vermeye devam et.
 10. Çünkü Allah’a karşı duyduğu korkuyla kalpleri ürperen öğüt alacaktır.
 11. Bedbaht olan ise ondan kaçınacaktır.
 12. Ama o bedbaht, sonunda yanıp kavrulmak üzere en büyük ateşe girecektir.
 13. Artık orada ne ölüp kurtulacak, ne de yaşayıp bir rahat yüzü görecektir.
 14. Doğrusu kurtuluşa ermiştir her türlü kötülük ve günahlardan arınan,
 15. Rabbinin ismini anıp namaz kılan.
 16. Fakat siz dünya hayatını âhirete tercih ediyorsunuz.
 17. Oysa âhiret hayatı hem çok daha hayırlı, hem de devamlıdır.
 18. Bu uyarıcı bilgiler elbette önceki ilâhî sayfalarda da vardı:
 19. İbrâhim’e ve Mûsâ’ya verilen sayfalarda.
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir