1. Anasayfa
 2. NAMAZ

Namaz Surelerinin Sırasıyla Okunuşu

Namaz Surelerinin Sırasıyla Okunuşu
Namaz Surelerinin Sırasıyla Okunuşu
0

Namaz Sureleri Sırayla

Namaz sureleri sırasıyla şunlardır:

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.30.49

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu

 1. Bismillahirrahmanirrahim.
 2. El hamdu lillahi rabbil alemin .
 3. Er rahmanir rahim.
 4. Maliki yevmid din.
 5. İyyake na’budu ve iyyake nestain.
 6. İhdinas sıratel mustakim.
 7. Sıratallezine en’amte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve lad dallin.

Fil Suresi Arapça okunuşu​

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.53.41

Fil Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.
 2. Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
 3. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.
 4. Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.
 5. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.53.06

Kureyş Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Li-îlâfi kurayş(in).
 2. Îlâfihim rihlete-şşitâ-i ve-ssayf(i).
 3. Felya’budû rabbe hâżâ-lbeyt(i).
 4. Elleżî et’amehum min cû’in ve âmenehum min ḣavf(in).

Maun Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.52.34

Maun Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.
 2. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.
 3. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.
 4. Feveylun lil-musallîn.
 5. Ellezînehum an salâtihim sâhûn.
 6. Ellezînehum yurâûn.
 7. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Kevser Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.51.59

Kevser Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. İnnâ a’taynâ ke’l-kevser.
 2. Fesalli li-Rabbike ve’nhar.
 3. İnne şâni’eke huve’l-ebter

Kafirun Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.51.29

Kafirun Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
 2. Lâ a’budu mâ ta’budûn.
 3. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
 4. Velâ ene âbidun mâ abettum.
 5. Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
 6. Lekum dînukum veliye dîn.

Nasr Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.50.49

Nasr Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.
 2. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
 3. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Tebbet Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.50.14

Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
 2. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb.
 3. Seyaslâ nâran zâte leheb.
 4. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab.
 5. Fî cîdihâ hablun min mesed.

İhlas Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.49.33

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Kul huvallâhu ehad.
 2. Allahüssamed.
 3. Lem yelid ve lem yûled.
 4. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

Felak Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.48.04

Felak Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Kul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.
 2. Min şerri mâ halak.
 3. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.
 4. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.
 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Nas Suresi Arapça Okunuşu

Ekran goruntusu 10 01 2024 09.42.09

Nas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

1.Kul e’ûzü birabbinnâs
2.Melikinnâs
3.İlâhinnâs
4.Min şerrilvesvâsilhannâs
5.Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6.Minelcinneti vennâs

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir