1. Anasayfa
  2. DUA

Ayetel Kürsi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Ayetel Kürsi, Bakara Suresinin 255. ayetidir. Ayetel Kürsi adını, Bakara Suresi 255. ayetinin içinde geçen “taht, hükümranlık, ilim, kudret” anlamına gelen kürsi kelimesinden almıştır.

Ayetel Kürsi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
Ayetel Kürsi - Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Ayetel Kursi Arapca Okunusu

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahü lailahe illa hüvel hayyül kayyüm. La te’hızühu sinetün vela nevm. Lehü ma fissemavati vema fil ard. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bi şey’in min ilmihi illa bima şae. Vesia kürsiyyühüssemavati vel ard. Vela yeudühu hifzuhüma vehüvel aliyyül azim. (Bakara Suresi, 255)

Ayetel Kürsi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah’dan başka hiç bir tanrı yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyur. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok ulu ve çok büyüktür.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir