1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Müddesir Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Müddesir Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Müddesir Suresi Arapça okunuşu​

Müddesir Suresi Arapça Dinle

Müddesir Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Ya eyyuhelmuddessiru.
 2. Kum feenzir.
 3. Ve rabbeke fekebbir.
 4. Ve siyabeke fetahhir.
 5. Verrucze fehcur.
 6. Ve la temnun testeksiru.
 7. Ve lirabbike fasbir.
 8. Feiza nukıre fiynnakuri.
 9. Fezalike yevmeizin yevmun ‘asiyrun.
 10. ‘Alelkafiriyne ğayru yesiyrin.
 11. Zernuy ve men halaktu ve hıyden.
 12. Ve ce’altu lehu malen memduden.
 13. Ve beniyne şuhuden.
 14. Ve mehhedtu lehu temhiyden.
 15. Summe yatme’u en eziyde.
 16. Kella innehu kane liayatina ‘aniyden.
 17. Seurhikuhu sa’uden.
 18. İnnehu fekkere ve kaddere.
 19. Fekutile keyfe kaddere.
 20. Summe kutile keyfe kaddere.
 21. Summe nezare.
 22. Summe ‘abese ve besere.
 23. Summe edbere vestekbere.
 24. Fekale in haza illa sıhrun yu’seru.
 25. İn haza illa kavlulbeşeri.
 26. Seusliyhi sekare.
 27. Ve ma edrake ma sekaru.
 28. La tubkıy ve la tezeru.
 29. Levvahatun lilbeşeri.
 30. ‘Aleyha tis’ate ‘aşere.
 31. Vemâ ce’alnâ ashâbe-nnâri illâ melâ-iketen(ﻻ) vemâ ce’alnâ ‘iddetehum illâ fitneten lilleżîne keferû liyesteykine-lleżîne ûtû-lkitâbe ve yezdâde-lleżîne âmenû îmânen(ﻻ) velâ yertâbe-lleżîne ûtû-lkitâbe velmu/minûne(ﻻ) veliyekûle-lleżîne fî kulûbihim meradun velkâfirûne mâżâ erâda(A)llâhu bihâżâ meśelâ (c) keżâlike yudillu(A)llâhu men yeşâu ve yehdî men yeşâ(u)(c) vemâ ya’lemu cunûde rabbike illâ hu(ve)(c) vemâ hiye illâ żikrâ lilbeşer(i)
 32. Kella velkameri.
 33. Velleyli iz edbede.
 34. Vessubhı iza esfere.
 35. İnneha leıhdelkuberi.
 36. Neziyren lilbeşeri.
 37. Limen şae minkum en yetekaddeme ev yeteahhare.
 38. Kullu nefsin bima kesebet rehiynetun.
 39. İlla ashabelyemiyni.
 40. Fiy cennatin yetesaelune.
 41. ‘Anilmucrimiyne.
 42. Ma selekekum fiy sekare.
 43. Kalu lem neku minelmusalliyne.
 44. Ve lem neku nut’ı mulmiskiyne.
 45. Ve kunna nehudu me’alhaidıyne.
 46. Ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni.
 47. Hatta etanelyekıynu.
 48. Fema tenfe’uhum şefa’atuşşafi’ıyne.
 49. Fema lehum ‘anittezkireti mu’ridıyne.
 50. Keennehum humurun mustenfiretun.
 51. Ferret min kasveretin.
 52. Bel yuriydu kullumriin minhum en yu’ta suhufen muneşşereten.
 53. Kella bella yehafunel’ahırete.
 54. Kella innehu tezkiretun.
 55. Femen şae zekerehu.
 56. Ve ma yezkurune illa en yeşaallahu huve ehluttakva ve ehlulmağfireti.

Müddesir Suresi Türkçe Dinle

Müddesir Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Ey örtüsüne bürünen Rasûlüm!
 2. Kalk ve insanları Allah’ın azabıyla uyar.
 3. Yalnız Rabbini büyük tanı; O’nun sonsuz büyüklüğünü ilan et!
 4. Elbiseni tertemiz tut.
 5. Maddi-manevî her türlü pislik ve kötülükten uzak dur.
 6. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma.
 7. Rabbin rızâsı için sabret.
 8. Sûra üflendiği zaman,
 9. İşte o gün, gerçekten pek çetin bir gün olacak!
 10. Kâfirlere hiç de kolay olmayacak bir gün!
 11. Aazgın inkârcıyı sen bana bırak ki, onu önce âciz, malsız, mülksüz, yapayalnız yarattım.
 12. Sonra ona geniş bir servet verdim.
 13. Ve gözünün önünde dolaşan, dizinin dibinden ayrılmayan oğullar…
 14. Hayatın bütün nimet ve güzelliklerini önüne serdim.
 15. Hâlâ da utanmadan hırsla bu nimetleri daha artırmamı istiyor.
 16. Hayır! Hiç heveslenmesin! Çünkü o bizim âyetlerimiz karşısında tam bir inatçı kesildi.
 17. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa süreceğim!
 18. Zira o Kur’an hakkında ne diyeceğini uzun uzun düşündü, taşındı, ölçtü biçti.
 19. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!
 20. Hay kahrolası, nasıl, nasıl da ölçtü biçti!
 21. Sonra çok önemli bir söyleyecekmiş tavırlarıyla şöyle bir bakındı.
 22. Derken suratını astı ve kaşlarını çattı…
 23. Sonunda gerçeğe arkasını döndü, kibrine yenik düştü.
 24. “Bu Kur’an” dedi, “olsa olsa eski zamanlardan beri büyücülerin nakledegeldiği çok etkili bir büyüden ibarettir.”
 25. “Bu bir insan sözünden başka bir şey değildir!”
 26. Ben de onu yakında, yanıp kavrulmak üzere Sekar’a tıkacağım.
 27. Sekar’ın ne olduğunu sen bilir misin?
 28. O, içine atılanı yaktıkça yakar, hepsini yer bitirir; hem de onu eski hâline getirip aynı azabı yapmaktan vazgeçmez.
 29. Durmadan derileri yakar, kavurur, simsiyah hâle getirir.
 30. Cehennemde on dokuz bekçi vardır.
 31. Biz cehennem bekçilerini meleklerden seçtik. Onların sayısını da kâfirler için bir imtihan sebebi yaptık. Böylelikle istedik ki, kendilerine kitap verilenler iyice inansın; mü’minler de imanlarında daha da derinleşsin. Ehl-i kitap ve mü’minler şüpheye düşmesin. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler ise: “Acaba sizin inandığınız Allah bu misâlle ne anlatmak istiyor?” diye sorsun. Allah dilediğini böyle saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Haber verilen bu korkunç cehennem ateşi, insanlık için bir uyarı ve hatırlatmadan ibarettir.
 32. Hayır! Yemin olsun aya.
 33. Dönüp gitmekte olan geceye.
 34. Ağarmakta olan sabaha ki!
 35. O Sekar denilen ateş, belâların en büyüklerinden biridir.
 36. İnsanlar için en büyük uyarıcıdır:
 37. İçinizden iman ve sâlih amel yolunda ileri gidip önde yer almak isteyen için de, küfür ve günahlarla geri kalmayı tercih eden için de.
 38. Her bir fert, kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir.
 39. Ancak amel defterleri sağdan verilen uğurlu ve mutlu kimseler başkadır.
 40. Onlar cennetlerdedir. Aralarında soruşurlar:
 41. Hayatları günah hasadıyla geçmiş inkârcı suçlular hakkında. Sonra suçlulara dönerek:
 42. “Nedir sizi şu Sekar’a sürükleyen?” derler.
 43. Onlar da şöyle cevap verirler: “Biz namaz kılanlardan değildik.”
 44. “Fakirleri, yoksulları doyurmazdık.”
 45. “Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dünyanın aldatıcı zevklerine dalar giderdik.”
 46. “Hesap ve ceza gününü yalanlardık.”
 47. “Böyle gaflet içinde yaşayıp giderken kaçınılması mümkün olmayan ölüm gerçeği geldi çattı.”
 48. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara bir fayda vermeyecektir.
 49. Ne oluyor onlara da, bir öğüt, bir uyarı olan Kur’an’dan yüz çeviriyorlar?
 50. Onlar, ürküp kaçan yaban eşekleri gibidir;
 51. Aslandan korkup kaçan!
 52. Onlar bu öğütle yetinmiyor, hatta istiyorlar ki, her birine okunmaya hazır açılmış sahifeler verilsin!
 53. Hayır! İşin aslı şu ki, onlar âhiretten korkmuyorlar.
 54. Ancak bu Kur’an bir hatırlatma ve bir öğüttür.
 55. Dileyen onu okur, düşünür ve öğüt alır.
 56. Ama Allah dilemedikçe onlar düşünüp öğüt de alamazlar. İyi bilin ki, gönülden saygı duyulup, kendisinden sakınılması gereken de Allah’tır, günahları bağışlamaya tek yetkili olan da!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir