1. Anasayfa
  2. PEYGAMBERİMİZ

Peygamberimiz Kuran’ı Nasıl Okurdu?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Kuran'ı nasıl okurdu? Peygamberimiz Nasıl Dua Ederdi? Ayrıntılar..

Peygamberimiz Kuran’ı Nasıl Okurdu?
Peygamberimiz Kuran'ı Nasıl Okurdu
0

Peygamberimiz Kuran’ı Nasıl Okurdu?

Allah Teala buyuruyor:

“Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.” (Enfal Suresi, 2) Resulullah (s.a.v.) buyurdular:

“Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’an’ın önünde Bakara ve Al-i İmran sureleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafa için birbiriyle yarışırlar.” (Müslim, Müsafirin 253; Tirmizi, Fezailü’l-Kur’an 5)

Peygamberimiz Nasıl Dua Ederdi?

Resul-i Ekrem Efendimiz, Kur’an-ı Kerim’i düşünerek okurdu. Bazen sabaha kadar sadece bir ayet üzerinde düşündüğü olurdu. Bir gece “Onlara azab edersen zaten onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan elbette sen güç ve kudret sahibi, her şeyi yerli yerince yapansın” (Maide Suresi, 118) ayetine takılıp kaldı. Ardından da Cenab-ı Hakk’a yalvararak ümmetine şefaat etme yetkisini aldı. (Müslim, iman 346; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 149, 156;)

Hz. Ebubekir’in kızı Esma’ya, torunu Abdullah:

“Nineciğim!” diye sordu.

“Hz. Peygamber’in sahabileri Kur’an okudukları zaman ne yaparlardı?” Esma şu cevabı verdi:

“Aynen Kur’an-ı Kerim bahsettiği gibi, gözlerinden yaşlar dökülür, vücutları ürperirdi.” (Beyhaki, Şuabü’l-iman (Zağlul), II, 365)

Sevgili Peygamberimiz Kur’an okurken, Allah’ı tesbih etmekten söz eden ayetlere gelince, Cenab-ı Hakk’ı tesbih ederdi. (O’nun yüceliğine yakışmayan sıfatların kendisinde bulunmadığını söylerdi.) Allah’tan dilekte bulunmakla ilgili ayetlere gelince, Cenab-ı Mevla’ya dileğini sunardı. Cenab-ı Hakk’a sığınmaktan bahseden ayetleri okuyunca O’na sığınırdı. (Müslim, Müsafirin 203; Nesai, Kıyamü’l-leyl 25; ) Allah’ın elçisi Kur’an-ı işte böyle yaşayarak okurdu.

Hz. Aişe Peygamberimiz’in en dikkatli talebesiydi. Kur’an okumayı da ondan öğrenmişti. O’da Allah’ın kitabını, Resul-i Ekrem gibi düşünerek okurdu. “Rabbimiz lütfetti de iliklere kadar işleyen azaptan bizi korudu” (Tur, 27) ayetini okurken “Allah’ım! Bana da lutfeyle, beni de o kavuran ateşten koru!” diye dua ederdi. (Abdürrezzak, el-Musannef (A’zami), II, 451; İbn Ebu Şeybe, el-Musannef

(Hut), II, 25)

Peygamber Efendimizin hizmetkarı Enes ibni Malik, Kur’an-ı Kerim’i hatmettiği zaman ailesini toplar, onlarla birlikte dua ederdi. (İbn Ebu Şeybe, el-Musannef (Hut), VI, 128)

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir