1. Anasayfa
  2. DİNİ BİLGİLER

Kurban kesmeyi adayan kişi bu adaktan vazgeçebilir mi?

Kurban kesmeyi adayan kişi bu adaktan vazgeçebilir mi?

Kurban kesmeyi adayan kişi bu adaktan vazgeçebilir mi?
Kurban kesmeyi adayan kişi bu adaktan vazgeçebilir mi
0

Kurban kesmeyi adayan kişi bu adaktan vazgeçebilir mi?

Kur’an’da değişik yerlerde; verilen sözde durulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması (Maide Suresi, 5/1; İsra Suresi, 17/34), Allah’a verilen sözün tutulması (Nahl Suresi, 16/91) emredilir ve yapılan adakların yerine getirilmesi istenir. Ayrıca kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılır (el-İnsan, 76/7).

Hz. Peygamber (s.a.s.) de Allah’a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş, Allah’a isyan veya masiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şayet bulunulmuşsa buna uyulmamasını istemiştir (Buhari, Eyman, 28, 31 [6696, 6700]; Müslim, Nezir, 8 [1641]).

Bu itibarla kişinin gerçekleşmesini istediği bir şey için kurban adağında bulunması halinde o şeyin gerçekleşmesine bağlı olarak adağını yerine getirmesi gerekir. Yapılan bir adaktan vazgeçilmesi adak yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ancak adak maddi imkanı gerektiren türden ise kişi bu adağı maddi imkanı müsait olduğunda yerine getirir.

Kaynak : Diyanet

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir