1. Anasayfa
  2. DİNİ BİLGİLER

Cuma Namazı vaktinde çalışmak caiz midir?

Cuma Namazı vaktinde çalışmak caiz midir? Prof. Dr. Hamdi Döndüren açıklıyor.

Cuma Namazı vaktinde çalışmak caiz midir?
Cuma Namazı vaktinde çalışmak caiz midir?
0

Kuran’da şöyle buyurulur: “Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında (ezan okunduğunda) alıverişi bırakarak Allah’ı anmaya koşun.”

Bu ayete dayanarak, İslam hukukçuları, bugün iç ezan denilen ezan okunduğu sırada yapılan alım satımların yasaklandığı konusunda görüş birliği içindedirler. Hanefilere göre böyle bir satış, harama yakın mekruh sayılırken, çoğunluk fakihlere göre haramdır.

İmam Ebu Hanife, İmam Şafi ve bir rivayette İmam Malik’e göre Cuma ezanı vaktinde yapılan akit feshedilemez. Çünkü burada asıl amaç akdi geçersiz saymak değil, Cuma namazına vaktinde gitmeyi sağlamaktır. Hanbeliler’de hakim görüşe ve Malik İbn Enes’ten (r.a.) gelen diğer rivayete göre ise, bu sırada yapılan aktin feshedilmesi gerekir.

Çoğunluk fakihlere göre, Cuma namazı sırasındaki bu yasak, yalnız alışverişe ait olmayıp, diğer muameleleri de kapsar. Bu arada nikah, şirket ve hibe gibi sıkça yapılmayan akitlerin feshedilemeyeceğini ileri süren hukukçular da vardır.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir