1. Anasayfa
  2. DİNİ BİLGİLER

Allah isminin yerine Tanrı demek caiz midir?

"Allah" yerine "Tanrı" demek caiz midir? Diyanet açıklıyor.

Allah isminin yerine Tanrı demek caiz midir?
Allah isminin yerine Tanrı demek caiz midir?
0

Allah isminin yerine Tanrı demek caiz midir?

“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah” kelimesi “kendisine tapınılan varlık” anlamına geldiğinden zaman zaman Allah Teala (c.c.) için kullanıldığı gibi insanların Allah’tan başka taptıkları varlıklar için de kullanılır. “Allah” lafza-i celali ise bizzat Allah Teala’nın kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan, kelam alimlerine göre “Allah” kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır.

Öte yandan “Allah” kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını “Allah” diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla “Allah” bu adla veya “esma-i hüsna” adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan Yüce Allah’ı “Tanrı” kelimesi ile ifade etmek de İslam inancına aykırı olmaz. Nitekim İslam toplumlarında “Huda”, “Yezdan”, “Çalap” ve “Mevla” gibi kelimeler de kullanılmıştır.

Kaynak: Diyanet

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir